Boka föreläsning

Jag erbjuder föreläsningar och workshops för alla gruppstorlekar och varianter. Givetvis har jag tillgång till studio och utrustning för att kunna genomföra digitala, coronasäkrade, alternativ.

Read more

Trygg online – skolans uppdrag

Ibland kan det som skolpersonal vara svårt att hänga med i digitaliseringen och vad skolan konkret kan göra i förebyggande syfte mot mobbning och kränkande behandling. Den här halvdagsutbildningen är särskilt framtagen för personal i grundskolan och fokuserar på ett hälsofrämjande perspektiv. Henrik Pallin är socionom, kurator och en av…

Read more

Föräldramöte om unga och nätet

Föräldramöte med syftet att ge föräldrarna kunskap om barnens tillvaro på internet. Föräldramötet börjar med en föreläsning där jag ger en introduktion till sociala medier, ungas nätvanor och vad som styr vårt beteende på internet. Jag berättar om Instagram, Snapchat etc och vilka lagar som gäller på nätet. Vilka avtryck ger det…

Read more

Heldag för grundskolan

Jag tycker det är fantastiskt roligt att prata med barn om sociala medier. Så när skolor hör av sig och vill boka workshops, föreläsningar eller föräldramöten blir jag därför extra glad! När jag träffar elever och föräldrar ligger fokus alltid på kommunikation, integritet och vikten av ett fungerande samspel. Målgruppen…

Read more