Boka föreläsning

Jag erbjuder föreläsningar och workshops för alla gruppstorlekar och varianter. Givetvis har jag tillgång till studio och utrustning för att kunna genomföra digitala, coronasäkrade, alternativ.

Read more

Kampen om skärmtiden

Parallellt med den snabba teknikutvecklingen och en allt mer digitaliserad skola, pågår en process i motsatt riktning, där ungas skärmanvändning utpekas som orsak till många samhällsproblem. Alla tidigare mediepaniker har gått över, ibland i sin motsats. Det kommer att ske även denna gång, när kunskaperna om det nya mediet ökar.…

Read more

Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan

Vad är poängen med nya planen?  I och med att den nya läroplanen trätt i kraft har ­förskolan fått ett uppdrag kring digitalisering. Efter föreläsningen är pedagogerna fulla av energi, tips och inspiration kring hur man ska lyckas med målen för digitalisering i förskolans nya läroplan. Allt med den vetenskapliga förankring…

Read more

Trygg online – skolans uppdrag

Ibland kan det som skolpersonal vara svårt att hänga med i digitaliseringen och vad skolan konkret kan göra i förebyggande syfte mot mobbning och kränkande behandling. Den här halvdagsutbildningen är särskilt framtagen för personal i grundskolan och fokuserar på ett hälsofrämjande perspektiv. Henrik Pallin är socionom, kurator och en av…

Read more

Föräldramöte om unga och nätet

Föräldramöte med syftet att ge föräldrarna kunskap om barnens tillvaro på internet. Föräldramötet börjar med en föreläsning där jag ger en introduktion till sociala medier, ungas nätvanor och vad som styr vårt beteende på internet. Jag berättar om Instagram, Snapchat etc och vilka lagar som gäller på nätet. Vilka avtryck ger det…

Read more

Heldag för grundskolan

Jag tycker det är fantastiskt roligt att prata med barn om sociala medier. Så när skolor hör av sig och vill boka workshops, föreläsningar eller föräldramöten blir jag därför extra glad! När jag träffar elever och föräldrar ligger fokus alltid på kommunikation, integritet och vikten av ett fungerande samspel. Målgruppen…

Read more