Digital kompetens och digitala verktyg i förskolan

Vad är poängen med nya planen? 

I och med att den nya läroplanen trätt i kraft har ­förskolan fått ett uppdrag kring digitalisering. Efter föreläsningen är pedagogerna fulla av energi, tips och inspiration kring hur man ska lyckas med målen för digitalisering i förskolans nya läroplan. Allt med den vetenskapliga förankring som faktiskt krävs för att uppfylla Skolverkets krav. Nu har du chansen att boka årets roligaste föreläsning till din verksamhet! Den knastertorra rubriken till trots är det 90 fartfyllda minuter som inte lämnar någon oberörd.
• Vad innebär det att ha digital kompetens? 
• Vad säger den nya läroplanen egentligen och vad betyder det?
• Vilket ansvar har jag som pedagog i förskolan?
• Konkreta tips på lekar och aktiviteter för förskolan
 

Henrik Pallin är socionom, kurator och expert på ungas nätanvändning. Med fokus på samspel, relationer och integritet är han en av Sveriges populäraste föreläsare för skolelever. Han är aktuell med boken ”Kampen om skärmtiden – vad varje förälder behöver veta om unga om nätet”. Han menar att som vuxen möta sina barn i det sammanhang där de trivs och utvecklas inte handlar om teknik utan om intresse för barnen. 

Henriks artikel i Tidningen Förskolan om de nya målen i läroplanen är en av de mest lästa på ämnet:
https://forskolan.se/vad-ar-poangen-med-nya-planen/