Kampen om skärmtiden

Parallellt med den snabba teknikutvecklingen och en allt mer digitaliserad skola, pågår en process i motsatt riktning, där ungas skärmanvändning utpekas som orsak till många samhällsproblem. Alla tidigare mediepaniker har gått över, ibland i sin motsats. Det kommer att ske även denna gång, när kunskaperna om det nya mediet ökar. Risken är dock stor att det sker för sent för några av de som är unga idag, som då går miste om digitaliseringens fördelar och inte får lära sig hantera dess nackdelar. I denna föreläsning redogör jag för forskningsläget och bemöter en del av de känslomässiga argumenten genom tre teman: barnsyn, moralism och historisk kontext. Målet med föreläsningen är att ge er tankeverktyg för att möta digitaliseringen med rationella argument och säkra våra yngsta medborgares rätt till digital kompetens.