Henrik Pallin

Henrik Pallin är socionom, kurator och en av landets främsta experter på ungas relationer online och den lagstiftning som påverkar grundskolans område. Han är författare till boken ”Kampen om skärmtiden – vad varje förälder behöver veta om unga och nätet” och har undervisat på Karlstads Universitet i ämnet.

Han är en av landets populäraste föreläsare för skolungdomar och möter varje år tusentals barn, unga och deras föräldrar.

Axplock från media