Trygga elever online – Skolföreläsningar för elever, personal och föräldrar

När Henrik träffar elever och föräldrar ligger fokus alltid på kommunikation, integritet och vikten av ett fungerande samspel. Allt det han säger, lär ut och pratar om baseras på den senaste forskningen och aktuella riktlinjer. Efter en heldag med Henrik har alla på skolan hört samma sak och har en gemensam utgångspunkt för vidare samtal. 

Elevföreläsningar 2 st (ca 1h) På ett lättsamt och tillgängligt sätt berättar Henrik för eleverna om sociala medier, integritet, etik och källkritik på nätet. Barnen är delaktiga i diskussionerna och tillsammans skissar man fram konkreta förhållningssätt. Vad ska man tänka på när man pratar på nätet, hur är man en bra kompis online? Är det någon skillnad på vad man får säga och skriva?

Skolan och sociala medier (2h)

Hur ser situationen på nätet ut idag? Vilka appar använder barn och hur ser deras beteenden och vanor på nätet ut? Workshopen syftar till att ge alla en plattform kring aktuellt forskningsläge vad gäller unga och nätet generellt och skärmtid kopplat till psykisk ohälsa specifikt. Vad skiljer mobbning i sociala medier från den mobbningen som äger rum i det fysiska mötet?Deltagarna får diskutera de framgångsfaktorer som finns för att hjälpa barn att bli trygga i sina relationer på nätet och hur man som lärare och skola kan stötta den processen. 

Kampen om skärmtiden

Ett föräldramöte på skolan med syftet att ge föräldrarna kunskap om barnens tillvaro på internet. Hur barnens vardag ser ut, aktuell forskning, gränssättning etc är några av områdena som tas upp.

Omfattning: Heldag + kväll

Plats: Hela Sverige

Målgrupp: Mellanstadiet och uppåt