Trygg online – skolans uppdrag

Ibland kan det som skolpersonal vara svårt att hänga med i digitaliseringen och vad skolan konkret kan göra i förebyggande syfte mot mobbning och kränkande behandling. Den här halvdagsutbildningen är särskilt framtagen för personal i grundskolan och fokuserar på ett hälsofrämjande perspektiv.

Henrik Pallin är socionom, kurator och en av landets främsta experter på ungas relationer online och den lagstiftning som påverkar grundskolans område. Han är författare till boken ”Kampen om skärmtiden – vad varje förälder behöver veta om unga och nätet” och har undervisat på Karlstads Universitet i ämnet.

Innehåll och upplägg.

  • Hur ser situationen på nätet ut idag? Vilka appar använder barn och hur ser deras beteenden och vanor på nätet ut? Vad är näthat? Vad är inte näthat? Vad skiljer mobbning i sociala medier från den mobbningen som äger rum i det fysiska mötet?

Förmiddagen syftar till att ge alla en plattform kring aktuellt forskningsläge vad gäller unga och nätet generellt och skärmtid kopplat till psykisk ohälsa specifikt. Deltagarna får diskutera de framgångsfaktorer som är viktiga för att hjälpa barn att bli trygga i sina relationer på nätet och hur man som lärare och skola kan stötta den processen. Föreläsning och workshop sker via digital plattform där deltagarna får uppgifter att diskutera utifrån sin verksamhet och bakgrund. Allt kursmaterial ingår.

För bokningsförfrågan ring Henrik på 076-0369140 eller maila henrik.pallin@gmail.com