HENRIK PALLIN, KURATOR & SOCIONOM

Jag är föreläsare och expert på hur unga använder sociala medier och internet. Dessutom har jag kallats landets roligaste kurator. På ett lättsamt och tillgängligt sätt lär jag ut hur man skapar tillit, trygghet och trovärdighet i det digitala samtalet.

Beskriv så utförligt du kan vad du vill hjälp med!

Hör av dig om du vill boka en föreläsning!

Fyll i formuläret eller ring mig på 076-036 91 40 eller henrik.pallin@gmail.com 

Ett sunt förhållningssätt till digitala relationer!

Jag är socionom och brinner för de relationer mellan människor som formar nätet. Fokus ligger alltid på kommunikation, integritet och vikten av ett fungerande samspel. Allt det jag säger, lär ut och pratar om baseras på den senaste forskningen och aktuella riktlinjer.

Du kan boka in en föreläsning med mig till många olika sammanhang. Jag är en av landets populäraste föreläsare för skolelever. Mina föreläsningar passar utmärkt på utvecklingsdagar och konferenser för personer som använder digitala verktyg i sin yrkesroll för att kommunicera. 

Elevföreläsningar

På ett lättsamt och tillgängligt sätt berättar jag för barnen om sociala medier, integritet, etik och källkritik på nätet. Barnen är delaktiga i diskussionerna och vi skissar fram konkreta förhållningssätt. Vad ska man tänka på när man pratar på nätet, hur är man en bra kompis online? Är det någon skillnad på vad man får säga och skriva?

Trygg online - vad är skolans uppdrag?

Den här halvdagsutbildningen är särskilt framtagen för personal i grundskolan och fokuserar på ett hälsofrämjande perspektiv. 

Kampen om skärmtiden - Barn, skärmar och sociala medier.

Passar perfekt som ett föräldramöte på skolan. Med utgångspunkt i vardagen och föräldraskapet pratar jag om gränssättning, glädje, tårar och trotsande barn. Vad säger forskningen, behöver man som föräldrar vara orolig?

Digitalt relationsskapande - dina kunder vill inte träffa dig

En föreläsning för vårdgivare, kommun och kundtjänst om hur man lyckas med relationsbygget i chattar, mail och sms. Digitalt relationsbygge är en nyckelfaktor nu och i framtiden och oavsett om man möter kunder, patienter, vårdtagare, brukare eller klienter i sin profession har man användning för den här föreläsningen.